Rss Feed Tweeter button Facebook button

Economic Analysis 2 için terimler ve açıklamaları

Written by N T on. Posted in iktisat fakültesi

Fedakarlık Oranı (Sacrifice Ratio) inflation elasticity of production

Bir dezenflasyon politikasının (fiyat artış hızının zaman içerisinde azalması) üretimi düşürüp işsizliği artıracağı sonucu (en azından teorik olarak) genel kabul görmeye başlamıştır. İşte bu enflasyonda düşüşün işsizlikte oluşturduğu değişim “fedakarlık oranı” olarak nitelendirilir.

Money Illusion – Para aldanması

An economic theory stating that many people have an illusory picture of their wealth and income based on nominal dollar terms, rather than real terms. Real prices and income take into account the level of inflation in an economy. İşçilerin parasal ücretlerinde yapılacak olan bir indirime itiraz ederlerken, parasal ücretleri aynı kalsa bile fiyatların yükselmesinden dolayı reel ücretlerde meydana gelen azalmaya karşı çıkmamalarıdır.

Signal Extraction

Signal extraction is about the definition and the estimation of interesting signals in time series. In practice, attention is often focussed on the current boundary of time series: does the seasonally adjusted unemployment rate increase or decrease, do we observe a turning-point in the business-cycle, should we keep, buy or sell an asset based on the current momentum? We here analyse the structure of prospective real-time signal extraction problems by emphasizing trend estimation and derive specific (efficient) solutions for level-approximations as well as or for the early detection of turning-points.
Our contribution and therefore the novelty of our approach, lies in the scrupulous matching of optimization criteria and tests to the underlying problem structures. The latest iteration of the book on real-time signal extraction conveys a comprehensive treatment of the subject. Additionally, selected articles, projects, presentations and pieces of software code give access to more detailed aspects of our work on the topic. These techniques are currently in use in leading economic indicators, in governmental analysis tools as well as in trading algorithms. Current developments include very promising non-linear and multivariate extensions of our original approach.

Satın Alma Gücü Paritesi (Power Purchasing Parity)

Varsayımları: Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre ülke malları özdeş, mal piyasaları tamamen rekabetçi, reel döviz kuru sabittir. Satın Alma Gücü Paritesi, Tek Fiyat Yasası ile birlikte işler. Satın Alma Gücü Paritesi uzun dönem için geçerlidir.Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre uzun dönemde her ülkenin para birimi özdeş malı satın alabilecek şekilde dengelenecektir. Buna en fazla verilen örnek Big Mac İndeksi’dir. Her ülkedeki Big Mac fiyatları üzerinden giden örneğe göre, 1 Amerikan Doları tüm ülkelerde aynı satın alma gücüne sahip olacaktır.Bu kurama göre, bir ülkede ucuz mal üretildiğinde (teoriye göre işlem maliyetleri yok sayıldığından) dünyada bu malı pahalı üreten ülkelere doğru bir ihraç işlemi başlayacaktır.Eleştirilere gelince: Gerçek dünyada mallar homojen değildir. İşlem maliyetleri vardır. Ticari engeller vardır. Bazı mallar uluslararası piyasada ticaret dışıdır (gayrimenkul gibi). Reel döviz kurları hiçbir zaman sabit ve bir değildir. Verimlilik artar ise reel döviz kuru değerlenir. Bu parite hesabı kısa dönemi izah etmez.
Intertemporal substitution of leisure Boş vaktin zamanlararası ikamesi

Superneutrality of money

a situation in which the growth of money supply has no influence on the real growth of output in an economy. 

[ratings]

Etiketler:, ,

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz

*